Het laatste nieuws

Historisch punt

16/03/2016Op 31 oktober 1949 werd het meetpunt in de voormalige Zuiderzee bepaald waar Lelystad in de toekomst zou verrijzen. Dit meetpunt kreeg de letter P. Het latere werkeiland werd dan ook perceel P genoemd. Op 12 juni 1950 begon de MUZ (Maatschappij Uitvoering Zuiderzeewerken) met de aanleg van het eiland, hetwelk ruim 7 kilometer lang werd. Het Zuidwestelijke gedeelte richting de latere Knardijk (dijk naar Harderwijk) werd 4 km lang.

In de knik van de dijk gelegen tussen werkeiland en dijklichaam richting Knardijk ziet u onderin de foto een gebouwtje staan. Dit is het kantoor van de Dienst der Zuiderzeewerken en op deze historische plek zal het complex De Cornelis gebouwd gaan worden.

De verdere bouw van het werkeiland liep vertraging op door de ramp 1953. Het eiland raakte in de winter geheel van de buiten wereld afgesloten door de strenge winter. Pas in het voorjaar 1954 werden de werkzaamheden hervat op het eiland.

Op 16 juni 1954 werd de dijk (Knardijk) naar Harderwijk gesloten en was het eiland vanaf die tijd geen eiland meer en konden de vele toeristen via de dijk  de Zuiderzeewerken aanschouwen. Vanuit de locatie gezien waar De Cornelis zal komen richting Knardijk stonden vele houten barakken voor de dijkwerkers, steenzetters, baggeraars en vele anderen. Door de zware dagelijkse werkzaamheden werd dit de Lange Jammer genoemd, waarna het latere hotel is genoemd. Ook werden de zeer grote zinkstukken gevlochten en de basaltkeien opgeslagen, waar nu de botenstalling van de jachthaven is gelegen. Het logo van De Cornelis is gebaseerd op deze basaltkeien.

Op 13 september 1956 werd de dijk bij de huidige Flevocentrale (nu Maxima-centrale geheten) gesloten en werd het gemaal Wortman door Koningin Juliana in werking gesteld. Een halfjaar later viel Oostelijk Flevoland droog, hetgeen ook op de foto’s te zien is.

Nu 60 jaar later ligt het in de bedoeling een appartementencomplex op dit historisch punt te realiseren. Een bekende Lelystedeling, die alles heeft verzameld over het werkeiland, Zuiderzeewerken en Dr.Ir. Cornelis Lely is gaarne bereid U nader te informeren, hetzij tijdens een van de info avonden of tijdens een expositie welke meermalen plaatsvindt. U hebt dus belangstelling voor een zeer Historisch Punt in de geschiedenis van Nederland.

Bron: Luchtfotografie KLM Aerocarto/archief Lely-ed voigt